top of page
BO2A6368r.jpg

FEN (=FENOMÉNÁLNÍ) KINEZIOLOGIE

 

FEN Kineziologie se soustředí na samotné jádro problému - Fenomén a pracuje tedy s prvotní pra-příčinou problému konkrétního člověka nebo jeho rodu.

Jedná se o rozšířenou a propracovanou verzi kineziologie One Brain.

Pomocí svalového testu se napojujeme na nervovou soustavu, která je právě propojena se svaly. Tímto způsobem se bezpečně dostáváme k informacím uloženým nejen v našem vědomí, ale hlavně v podvědomí. Potom máme příležitost identifikovat příčinu bloku a pracovat s ní přímo.

 

Během našeho života sbírá naše mysl různé informace vědomě a nevědomě. Některé jsou prospěšné a některé ne. Tyto programy ovlivňují naše fungování a kvalitu našeho života.

 

Pomocí FEN kineziologie tedy dochází k aktivaci našeho systému, uvědomění a vyčištění dané části, v dané úrovni, která je propojena s problémem.

Klient s informacemi a novým nastavením má příležitost jednat a rozhodovat více vědomě.

Je nutné si uvědomit, že každý má v sobě jinou síť informací a programů, které jsou různě propojené. Podle toho každý člověk reaguje individuálně na samotný odblok a na aktivovaný sebe-léčebný proces. Někomu stačí 1-3 sezení a někdo potřebuje více sezení a času na bezpečné rozklíčování a uvolnění bloku.

 

Tato technika je bezpečná, neinvazivní terapeutická technika, která byla vyvinuta našim předním sociologem a zkušeným krizovým psychologem panem Bráblíkem. Pan Bráblík studoval společně se svojí ženou One brain kineziologii a uvědomil si její potenciál a zároveň rezervy. Proto tuto techniku rozpracoval a obohatil. Během své 20ti leté úspěšné praxe pomohl tisíce lidem.

 

Součástí této techniky jsou různé systémy a konstalace, pomocí nichž se dostáváme hlouběji k jádru problému.

 

FEN Kineziologie pomáhá řešit:

Stres a úzkosti

Deprese

Nespavost

Chronická bolest a únava

Problémy u dětí a v rodině

Komunikační a vztahové problémy

Koncentrace, produktivita a učení

Závislosti

Alergie

Podpora v těhotenství

Zdravotní problémy

Rozhodování se v kariéře a v osobním životě

A mnoho dalších.

 

Tato technika nenahrazuje lékařskou léčbu, ale dokáže vytáhnout důležité informace pro práci s dalšími profesionály v jiných oblastech a zefektivnit tak váš léčebný proces a kvalitu života.

 

IMG_2183.JPG
bottom of page